Srdce

Školu oslovila Česká spořitelna s možností zapojit se do projektu "Abeceda peněz", ve kterém bychom se měli naučit hravou formou hospodařit s penězi. Jelikož s penězi pracujeme od první třídy, přišlo nám to jako vhodné zakončení našeho společného pětiletého působení. Naším úkolem bylo založit firmu, vymyslet obor podnikání a pokusit se vydělat nějaké peníze. Cíl jsme měli od počátku jasný - vydělat si na závěrečný společný výlet do Legolandu. Kdyby se náhodou povedlo naspořit více, penízky by šly na nemocného chlapečka Hynka, kterému je naše třída již několik let patronem ve sběru víček a organizování benefičních akcí.

Abeceda Peněz Logo

A tak to začalo...

Přemýšleli jsme, s čím bychom mohli podnikat. Padaly nejrůznější návrhy - úklid, pečení, výrobky, až zaznělo: "Tak napíšeme knihu!" Díky pomoci tatínka - advokáta - jsme založili firmu QUINTA 5.A, s.r.o. zaměřenou na vydavatelskou činnost, s pomocí dalšího tatínka - finančního ředitele velké společnosti - jsme sestavili podnikatelský plán. Vytvořili jsme organizační strukturu, rozdělili si role a odpovědnost a pustili jsme se do vymýšlení tématu knihy.

Shodou okolností nám pomohla zkušenost. Před Vánoci jsme totiž absolvovali krásný vánoční koncert v kostele sv.Jana Křtitele Na Prádle a následně jsme se s průvodkyní vydali objevovat skrytá zákoutí Starého Města. Když jsme byli u konce výletu, octli jsme se u Nové radnice na Mariánském náměstí, kde nás paní průvodkyně seznámila se dvěma sochami. Jednou z nich byl Černý rytíř, jediná socha ducha v Praze. Pověst nás moc zaujala a my museli uznat, kolik tajů naše krásná Praha skrývá a kolik toho stále nevíme a neznáme.

Černý rytíř