Píšeme knihu

Okamžitě se nám vybavil tajemný Černý rytíř. Měli jsme hromadu nápadů, námětů, ale jelikož nejsme spisovatelé, požádali jsme o pomoc člověka nejpovolanějšího. Spisovatelku Ilonu Fišerovou, jejíž knihu jsme si zakoupili na benefičním Čtení pro Kuře, kde jsme měli tu čest z ní na Staroměstském náměstí před Vánoci předčítat. Paní spisovatelka následně velmi ochotně přijala naši pozvánku a pomohla nám veškeré myšlenky učesat. Pak už nás čekala práce, kterou jsme si nikdo neuměl ani ve snu představit. Počáteční věta "Tak napíšeme knihu!" začala nabírat reálnějších rozměrů.

1
2

Oslovili jsme Národní knihovnu, která velmi vstřícně reagovala a okamžitě se stala naším partnerem i mentorem.

Jelikož naše kniha je o kletbě, díky které se stáváme očima a duší soch, pustili jsme se do práce...

Vybrali jsme si sochy, nastudovali místa jejich výskytu a životopisy těch, které představují. Samotným psaním jsme záhy pochopili, v čem spočívá spisovatelská profese. Nekonečné škrtání a přepisování nás naučilo trpělivosti a smíření se s tím, že těžce sepsaná stránka nemusí být vždy dokonalá, a tak jsme si opakovaně vyslechly pani učitelky: "Upravit, přepsat!" Těžkou cestou plnou učení, přepisů, oprav a korektur jsme se dostali až k cíli.

5